Aktuelt

Har boligen nok oppbevaringsplass?

10.12.2018

Vi har flere ting enn før, men har boligene våre nok plass til å oppbevare dem? Byggforskserien gjør rede for kravene i TEK og hva de kan bety i praksis.


Unngå byggskader på pepperkakehuset

03.12.2018

SINTEF Byggforsk advarer mot å ta lettvint på årets pepperkakehusbaking. Grundig prosjektering er avgjørende for et holdbart og feilfritt byggverk.


Innsetting og utskifting av vinduer

28.11.2018

Planlegger du å bytte vinduer selv? Byggforskserien viser hvordan man skal sette inn vindu i vegger og i tak.


Slik kan du forbedre lydisolasjonen i etasjeskillere av tre

11.10.2018

Byggforskserien viser løsninger for å bedre luftlyd og trinnlydisolasjon i eksisterende boliger med etasjeskillere av tre.


Planlegging av parkeringsplasser og garasjeanlegg

17.09.2018

Byggforskserien gir retningslinjer for utforming av parkeringsplasser, parkeringsanlegg og garasjeanlegg for boligbebyggelse og for ulike virksomheter.


Slik gjennomfører du tiltak i eksisterende bygninger

11.09.2018

Byggforskserien viser hvordan et større tiltak kan gjennomføres fra idé til utførelse.


Fuktsikre løsninger ved ombygging av kjellerrom

29.08.2018

Fuktskader i innredede kjellere er et stort problem, selv om vi vet hvordan man bygger riktig.


Takkonstruksjoner

27.08.2018

Skal du bygge eller renovere tak? Byggforskserien har anvisninger for ulike takkonstruksjoner og detaljer.


Ventilasjon og inneklima i boliger

17.08.2018

Balansert ventilasjon bidrar til behagelig temperatur og godt inneklima i boligen på en energieffektiv måte. Men god ventilasjon avhenger av at anlegget fordeler lufta riktig, og at anlegget blir vedlikeholdt.


Byggforskserien med nyttig anvisning om fuktteori

21.06.2018

En revidert anvisning i Byggforskserien gir bakgrunnskunnskap for å kunne utforme bygninger med god beskyttelse mot fuktskader.


Skrå tretak med oppholdsrom på loftet

12.06.2018

En oppdatert anvisning i Byggforskserien beskriver oppbygningen av skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet.


Skal du bygge garasje eller carport?

13.06.2018

Byggforskserien forklarer hvilke regler som gjelder og hvordan du bør bygge.


Slik bygger du om kjeller til bolig

11.06.2018

Skal du gjøre om kjelleren til leilighet eller kjellerstue? Følg anbefalingene i Byggforskserien, så oppfyller du samtidig kravene i TEK.


Leilighet på råloftet

30.05.2018

Loft i bygårder kan bli lekre boliger, men ombygging av loft krever nøye planlegging for å få en fuktsikker og brukbar bolig.


Brann- og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg

12.06.2018

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. En ny anvisning i Byggforskserien viser noen mulige løsninger.


Brannsikkerhet og brannvern i bygninger

30.05.2018

Byggforskserien beskriver hvordan bygninger bør utformes for å hindre brannspredning.


Yttervegger mot terreng - isolasjon og tetting

03.08.2018

SINTEF Byggforsk anbefaler at minst halvparten av isolasjonen plasseres på utsiden av yttervegger mot terreng. Veggene blir da varmere og tørrere, og det blir ikke nødvendig å montere dampsperre på innsiden av veggen i tørre rom. Vi anbefaler også å plassere grunnmursplata utenpå utvendig isolasjon.


Bygg sikre rekkverk etter TEK17

30.05.2018

Manglende eller feil utført rekkverk kan få fatale konsekvenser. Byggforskserien har retningslinjer for hvordan man bygger sikre rekkverk.


Utskifting og innsetting av vinduer

12.06.2018

Byggforskserien beskriver utskifting av vinduer i eksisterende vegger, samt innsetting av vinduer i murvegger, betongvegger og bindingsverksvegger.


Hvordan sette inn vindu i vegger av bindingsverk

18.06.2018

Skal vinduet plasseres langt ut eller lenger inn i veggen? Hvilke konsekvenser har plasseringen for utførelse og funksjon? Hva er riktig framgangsmåte?


Krav til rømningsvindu

12.06.2018

Mulighet til å rømme fra bygning ut fra vindu kan redde liv ved brann. Byggforskserien viser riktig tilrettelegging for rømning.


Bygg gapahuk etter boka – Byggforskserien viser hvordan

16.11.2018

En gapahuk er perfekt for korte turer i skog og mark, og skaper en nærhet til naturen som du ikke får i et telt. Men slurver du med prosjektering eller utførelse, kan resultatet i verste fall bli vått utstyr og dårlige turminner.


Byggforskserien 60 år

29.10.2018

Velkommen til jubileumskonferanse 30 oktober!


Dette er forutsetningene for å bygge med prefabrikkerte bad

12.06.2018

Byggforskserien beskriver krav til oppbyggingen av våtromsmoduler, hvordan modulene må tilpasses til bygning og planløsning, og gir retningslinjer for montering.


Slik legger du tretak

12.06.2018

Taktekning av trebord eller treshingel gir huset et estetisk uttrykk som mange ønsker. Følg anbefalingene om materialer og framgangsmåte ved tekking.


Slik bygger du en skigard

13.09.2018

Fra arkivet: En anvisning i Byggforskserien beskriver materialer, utforming, bruk og vedlikehold av ulike skigarder.


Bygg bolig for fugler

12.06.2018

Hjelp fuglene med boligbygging når de kommer hjem fra Syden. Byggforskserien viser hvordan.


Inneklima og ventilasjon i næringsbygg

03.08.2018

Tørr luft, trekk, ubehagelig temperatur, dårlig luft: Både på skoler og på arbeidsplasser klager mange på inneklimaet, og på at det går ut over konsentrasjonen.


Skillevegg mellom boenheter i rekkehus

13.06.2018

En revidert anvisning gir grunnlag for å velge skillevegg mellom boenheter i vertikalt delte rekkehus av tre som tilfredsstiller aktuelle brannkrav og lydkrav.


En lysgrav utvider mulighetene i kjelleren

12.06.2018

Lysgrav foran kjellervinduet i småhus gjør det mulig å sette inn større vindu og utnytte kjelleren til oppholdsrom.


Bygningsplater

12.06.2018

Byggforskserien behandler spon-, gips-, trefiber-, kryssfiner og OSB-plater til bruk i bygningskonstruksjoner. Anvisningene gir oversikt over platetyper, bruksområder, produksjonsprosess, de viktigste materialegenskapene og krav til dokumentasjon.


Dimensjonering av stålbjelker og stålsøyler

12.06.2018

To anvisninger inneholder tabeller med dimensjonerende lastkapasiteter for ulike bjelkeprofiler og spennvider, og lastkapasiteter for ulike søyleprofiler og knekkelengder. Bruk av tabellene er vist i beregningseksempler.


Råd om gjennomføring og bruk av tilstandsanalyser

20.04.2018

En godt planlagt tilstandsanalyse med tydelig omfang og formål kan gi verdifull informasjon om hvilken tilstand en bygning er i, og hvilke konsekvenser denne tilstanden kan få.


Hvordan forebygge og tørke ut byggfukt ved bygging

18.04.2018

Forebyggende tiltak mot byggfukt kan bidra til å unngå skader, inneklimaproblemer og forsinkelser i planlagt framdrift.


Vi har levert kunnskap til byggenæringen i 60 år

27.02.2018

Byggforskserien er godt kjent for byggenæringen i Norge. Gjennom 60 år har Byggforskserien bidratt til god kvalitet og riktig utførelse i alle typer bygninger. Og behovet for mer kunnskap bare øker.


Underlag for å velge naturstein i byggeprosjekter

01.02.2018

Hvilke natursteinstyper egner seg i bygninger og uteanlegg? Hva bør man spesifisere ved anbudsinnhenting og leveranser?


Gode råd for bygging av midlertidige boliger av snø

01.02.2018

Byggforskserien har en egen anvisning med råd for deg som planlegger å bygge midlertidig bolig av snø.


Et behagelig termisk inneklima oppstår ikke av seg selv

01.11.2017

Opplevelse av trekk, kalde føtter og store forskjeller i temperatur kan gjøre at mange synes det termiske inneklimaet er ubehagelig.


Skrå eller flate tak, buet tak eller terrassetak? Velg riktig oppbygning

01.11.2017

Ut fra ønsket takform og aktuelt bruksområde for bygningen som planlegges, anbefaler vi egnet taktype: kompakt tak, tak med isolert takflate og luftet tekning, eller tak med kalde loftsrom.


Gjør ombygging til selvstendig boenhet lovlig

01.11.2017

Ved ombygging av småhus, kjeller eller loft kan det være aktuelt å etablere selvstendig boenhet. Velg riktig framgangsmåte, og få en godkjent ekstra bolig.


Svikt i snøfangere kan innebære risiko for personskader

01.11.2017

Feil type snøfanger og for dårlig innfesting slik at snøfangerne knekker eller løsner, kan i verste fall gjøre skadene ved takras større.


Hvor kan du bruke brennbar isolasjon?

03.10.2017

Brannsikkerheten i bygninger kan svekkes dersom man bruker brennbar isolasjon på feil måte.


Undersøk betongens kvalitet og tilstand med strukturanalyse

03.10.2017

Hvordan dokumentere kvalitet, avdekke skadeårsaker og velge riktig rehabiliteringsmetode for betongen?


Velg riktige dimensjoner på takrenner og nedløpsrør

03.10.2017

Regnintensiteten på 0,015 l/s per m2 kan brukes som dimensjoneringsgrunnlag for de fleste stedene i Norge.


Slik beregner man U-verdier etter ISO 6946

03.10.2017

Anvisningen om hvordan man beregner U-verdi (varmegjennomgangskoeffisient) etter ISO 6946, er revidert.


Godt inneklima og redusert energibruk med behovsstyrt ventilasjon

18.09.2017

Ventilasjonsanlegg som måler luftkvaliteten i rommet og så tilpasser luftmengden, kan redusere energibruken uten at det går på bekostning av inneklimaet. Men det er viktig å stille presise krav når man bestiller løsningen.


Hvordan beregne nullutslippsbygninger (ZEB)

28.08.2017

Nå fins retningslinjer på norsk for beregning og dokumentasjon av nullutslippsbygninger, basert på forskningssenteret ZEBs arbeid.


Hvordan kontrollere solinnslipp, dagslys og blending

26.06.2017

Solskjerming er helt nødvendig for å oppnå god termisk og visuell komfort i moderne bygninger med mye glass i fasadene.


Er du ikke helt stø på betegnelsene for brannmotstand og brannklasser?

26.06.2017

Brannmotstanden til bygninger skal dokumenteres. Få en forståelig oversikt over brannklassifisering, hva alle forkortelsene betyr og hvordan de skal brukes.


Sjekk om bygningen inneholder asbest før ombygging

22.05.2017

Er huset oppført eller rehabilitert før 1985 og skal bygges om? Unngå helserisiko og miljøfare før arbeidene starter: Finn ut hvor asbest kan forekomme og hvordan den kan fjernes på en sikker måte.


Er byggavfallet lovlig håndtert, og hva kan resirkuleres?

22.05.2017

Ved bygging og riving skal avfallet behandles miljøvennlig. Med en gjennomtenkt avfallsplan for kildesortering og resirkulering kan også kostnadene for å levere avfallet reduseres.


Lær om bygningsvern og kulturminner

25.04.2017

Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller tilbakeføre en bygning.


Hvordan bestemme riktige dimensjoner på vannrør

25.04.2017

Vannrør for tappevann skal ha tilstrekkelig vannmengde. Her er de to metodene for dimensjonering beskrevet trinn for trinn, med flere eksempler og med tabeller til å finne rørdimensjoner ut fra.


Sørg for at oppheng for kanaler og rør ikke blir svake ledd ved brann

25.04.2017

Komponentene i oppheng for kanaler, rør, ventilasjonsutstyr og kabelstiger skal ha brannmotstand i tilstrekkelig tid. Få oversikt over krav, og råd om dimensjonering og utforming.


Eldre byggebestemmelser forteller om byggekunstens utvikling

25.04.2017

Kunnskap om eldre lover og bestemmelser kan være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med forvaltning og vedlikehold av den eksisterende bygningsmassen.


Vet du hva måleenheten «en rast» betyr?

25.04.2017

Mange gamle måleenheter har levd videre også etter at det metriske systemet ble innført i Norge fra 1875. En nypublisert anvisning forteller hva ordene kommer av.


Slik får du en vellykket fliskledd vegg

27.03.2017

Den reviderte anvisningen om flislegging av innvendige vegger har enda større fokus på planlegging og krav til underlaget. Nyere teknikker for å feste fliser i store formater er også vist.


Hvordan gjøre gamle vinduer mer lydisolerende

27.03.2017

Forbedring av lydisolasjonen i stedet for utskifting er særlig aktuelt der det er viktig å bevare de estetiske kvalitetene til gamle vinduer.


Hvor ofte krever bygningsdelene vedlikehold, og når bør de skiftes ut?

28.02.2017

Levetid for bygningsdeler er ikke en absolutt størrelse, slik noen tror. Finn tidsintervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler i våre tabeller.


Kunnskap om gamle byggemåter går ikke i glemmeboka

28.02.2017

Håndverkerne som kan formidle nedarvet norsk byggetradisjon, blir stadig færre. Men anvisningene om eldre byggemetoder og byggeskikk viderefører denne kunnskapen.


Hvordan flytte et hus

28.02.2017

Hus kan flyttes – enten hele, i store deler, eller ved å demonteres i enkeltbiter og settes sammen igjen. Særlig for bygninger med antikvarisk verdi kan det være et alternativ til riving.


Er avflassende maling på husveggen tegn på råte?

28.02.2017

Når malingen skaller av på utvendige trevegger, trenger kledningen ettersyn. Undersøk om veggen bare må skrapes og males, eller om mer omfattende tiltak er nødvendig.


Finn tilstrekkelig kapasitet på forankring i murverk

17.02.2017

Ved innfesting av innredning og bygningsdeler i tegl- og lettklinkervegger, må man være sikker på at forankringen har tilstrekkelig kapasitet.


Lær om byggematerialene i gamle hus

17.02.2017

Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller skifte ut gamle byggevareprodukter i en bygning.


Velg tak som isolerer mot støy fra biltrafikk, fly og industri

17.02.2017

For de som skal prosjektere tak i omgivelser med plagsom utendørs støy, fins det nå nye måledata for ulike lydforbedrende løsninger.


Sørg for at ovner, brannmur og skorsteiner fungerer som de skal

17.02.2017

Konsekvensene av feil på skorsteiner og ovner kan bli store. Sjekk de siste rådene i fire anvisninger om ildsteder og skorsteiner som nå er justert.


Anbefalingene om impregnering og trebeskyttelse mot sopp og insekter er oppdatert

17.02.2017

Krav til miljøhensyn, aktuelle produkttyper, og regler for bruk av behandlet tre er blant temaene i den ajourførte anvisningen om trebeskyttelsesmidler.


Sement og betong – få oversikten

01.04.2016

To anvisninger viser egenskaper og bruksområder for forskjellige typer sement og betong.


Kunnskap om gamle tak

01.04.2016

Alle som arbeider med bevaring og utbedring av tak på gamle bygninger, får nå en ryddig oversikt over eldre takkonstruksjoner og taktekninger i hver sin anvisning.


Hvordan dimensjonere og plassere mekanisk innfesting av takbelegg

01.04.2016

Rådene om valg, dimensjonering og plassering av mekanisk innfestingssystem for asfalttakbelegg og takfolie er oppgradert.