Velg tak som isolerer mot støy fra biltrafikk, fly og industri

For de som skal prosjektere tak i omgivelser med plagsom utendørs støy, fins det nå nye måledata for ulike lydforbedrende løsninger.

Byggdetaljer 525.422 Lydisolasjonsegenskaper for tak gir grunnlag for å velge og dokumentere takløsninger med forbedret lydisolasjonsevne.
 
Den reviderte anvisningen beskriver lydforbedrende tiltak og angir laboratoriemålte verdier for:
  • hovedtypene av tretak
  • profilerte stålplatetak
  • tak med betong- og hulldekker
  • lette takelementer
  • glasstak
I tillegg omtaler den lydgjennomgang i skorstein med ildsted og i luftekanaler over tak.

17.02.2017