Nye anbefalinger for murt forblending

En revidert anvisning i Byggforskserien gir gode råd for planlegging og oppbygging av murt forblending som fasadekledning.


Kontorbygningen i Oslo har fasade med murt forblending av teglstein. Foto: SINTEF Byggforsk

Murt forblending er fasadekledning i mur som forankres til den bakenforliggende veggen. Byggdetaljer 542.301 Murt forblending kan brukes både ved nybygging og ved rehabilitering av fasader på eksisterende bygninger.
 
Nytt i anvisningen:
 
  • Flere gode detaljløsninger med tanke på varmeisolasjonen.
  • Manglende eller feil bevegelsesfuger i murte forblendinger er ofte den største årsaken til skader på teglfasader. Tidligere anbefalinger er nå supplert med nye for utforming og utførelse av horisontale fuger.
  • Overdekninger er oppdatert i tråd med dagens praksis.
  • Avsnitt om forankring av murt forblending er noe forkortet, og det betyr at dimensjonering av forankring er avhengig av RIB og produsent/leverandør. Det vil snart bli utarbeidet en ny anvisning som vil dekke planlegging, dimensjonering og utførelse i detalj.
  • Det er større fokus på god utførelse, med nye anbefalinger med hensyn til spill av mørtel og rengjøring.

Retningslinjer for planlegging og oppbygging av murte teglvegger fins i Byggdetaljer 523.221. Muring om vinteren, ved temperaturer under 5 °C, krever spesielle tiltak. Vintermuring er behandlet i Byggdetaljer 520.039. For etterisolering av betongvegger, se Byggforvaltning 723.312.
 

06.05.2019