Underlag for å velge naturstein i byggeprosjekter

Hvilke natursteinstyper egner seg i bygninger og uteanlegg? Hva bør man spesifisere ved anbudsinnhenting og leveranser?

Prosjekterende og leverandører får nå et oppdatert sett med tre grundige og oversiktlige anvisninger om naturstein. Anvisningene utfyller hverandre og bør brukes sammen.
 

Larvikitt er den norske natursteinen som eksporteres mest fra Norge. Her er larvikitt brukt i Georg Sverdrups Hus, Universitetsbiblioteket i Oslo. Foto: Morten Rakke

01.02.2018