Velg riktige dimensjoner på takrenner og nedløpsrør

Regnintensiteten på 0,015 l/s per m2 kan brukes som dimensjoneringsgrunnlag for de fleste stedene i Norge.

Revidert utgave av Byggdetaljer 525.921 Takrenner og nedløp gir anbefalte dimensjoner på takrenner og nedløpsrør og maksismalt takareal som kan tilføre vann til renna. Dimensjonerende kapasitet for renne og nedløpsrør kan også regnes ut.
 
Anvisningen beskriver:
  • Materialer, typer og utforming av renner og nedløp
  • Dimensjonering
  • Bortledning av takvannet
  • Montering


Figuren viser eksempel på system med infiltrasjonskassetter for fordrøyning av takvannet fra en boligbygning. 

03.10.2017