Hvordan kontrollere solinnslipp, dagslys og blending

Solskjerming er helt nødvendig for å oppnå god termisk og visuell komfort i moderne bygninger med mye glass i fasadene.

Revidert utgave av Byggdetaljer 533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg gir grunnlag for å velge bygningsmontert solskjerming av vinduer.
 
Anvisningen beskriver:
  • utvendig solskjerming 
  • mellomliggende solskjerming
  • innvendig solskjerming
  • funksjon og ytelse (termisk komfort, dagslys, varmeisolasjon) 
  • betjening av solskjermingen
  • dimensjonering av solskjermingsfaktor
Solkontrollerende ruter behandles i Byggdetaljer 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper.
 
 
Bildet viser utvendige, bevegelige persienner og faste utenpåliggende lameller som solskjerming av kontorfasade. GlaxoSmithKline-bygningen, Forskningsparken, Oslo. Arkitekt: ARCASA. Foto: SINTEF Byggforsk

26.06.2017