Vellykkede kledninger av ubehandlet tre

Fargeforskjeller og skjolder i treverket blir ofte forsterket med tiden, men det er mulig å oppnå estetisk vellykkede kledninger av ubehandlet tre. Byggforskserien gir gode råd om hvordan prosjekterende kan utnytte materialenes egenskaper for å oppnå ønsket uttrykk.

 Når man spiller på lag med materialet, kan man oppnå vellykkede resultater. Her er ujevn fargeendring brukt som estetisk effekt. Valdres folkemuseum. Foto: Mari Austigard / Mycoteam
 
Kledninger av ubehandlet tre er mye brukt siden 1990-tallet. De er miljøvennlige, enkle å vedlikeholde og har lav levetidskostnad. Mange liker også det estetiske uttrykket ubehandlet tre gir. 

Kunnskap om materialene er svært viktig

Bruk av ubehandlede trekledninger krever god materialkunnskap og innsikt i materialets endring over tid. Det er særlig viktig å legge vekt på tre forhold:
  • Treanatomi. Treet er et naturprodukt med individuelle variasjoner. En viss forståelse av treanatomi er derfor en forutsetning for den prosjekterende som søker optimalt trevirke til ubehandlede kledninger.
  • Klimapåkjenninger. Bruk av ubehandlet trevirke som fasademateriale krever stor innsikt i hvordan trevirket vil forandre seg over tid når det utsettes for klimapåkjenninger. 
  • Utforming og detaljering. For at den ubehandlede trekledningen skal være både teknisk og estetisk tilfredsstillende over tid, må den prosjekterende kjenne til hvilken utforming og detaljering som er best egnet.

Slik oppnår man jevn fargeendring

For å oppnå en jevn fargeendring i treet må fasaden få en jevnest mulig påvirkning av regn, fuktighet og sollys. Fuktpåvirkning er spesielt viktig, da overflatesopp trenger vann for å vokse. Fasaden må planlegges mest mulig glatt slik at vannet får jevn tilgang og gir like vekstforhold for svertesopp. Vil man at treet skal farges jevnt, må utstikkende deler unngås. 
 
Også uheldig utførte beslag langs tak og gesimser kan være med på å skape vannkonsentrasjoner som ledes nedover veggen og dermed skaper større fuktbelastning på enkelte partier og med forskjellige gråfarger som følge.
 
Større utstikk som tak kan være med på å skape en vakker kontrast mellom trevirket som står beskyttet under tak og det som er blitt farget av svertesopp.
 
 

14.02.2019