Oppdaterte anbefalinger for bygging av terrasser

Sintef har kommet med nye anbefalinger for bygging av terrasser, og gir råd om materialvalg, oppbygning og dimensjonering.

Terrasser kan anlegges som uteplass i tilknytning til bygningen eller være frittliggende, for eksempel som areal for opphold og lek. Foto: Per Skogstad, Treteknisk

Byggforskserien har oppdatert sin anvisning 517.111 Treterrasser på terreng. Anvisningen beskriver: 
  • valg av materialer
  • utførelsesprinsipper for god fuktsikring
  • oppbygning av underlag ved ulike grunnforhold
  • anbefalte dimensjoner på bjelker/tilfarere og terrassebord
Treterrasser har mange bruksområder, og kan anlegges som uteplass i tilknytning til bygningen. Tregulv brukes også på balkonger og takterrasser, samt i offentlig tilgjengelige arealer med stor bruksbelastning. I slike arealer bør det stilles høye krav til materialer og utførelse.
 
For å sikre god holdbarhet er det viktig å utforme detaljer med tanke på å redusere fuktbelastningen og begrense fuktopptaket. Anvisingen gir også råd for detaljer rundt endeved, festemidler og utlufting.
 
– Den oppdaterte anvisningen har større fokus på løsninger som gir gode uttørkingsmuligheter og dermed bedre holdbarhet. I tillegg omtales flere materialer; det er ikke bare trykkimpregnert trevirke som er egnet til bruk i terrasser, sier seniorrådgiver Luise Schlunk i Sintef.
 
 

04.02.2021