Hvor kan du bruke brennbar isolasjon?

Brannsikkerheten i bygninger kan svekkes dersom man bruker brennbar isolasjon på feil måte.

Revidert utgave av Byggdetaljer 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger gir forutsetninger for å bruke brennbar isolasjon i bygninger. Anvisningen beskriver hvordan man kan benytte brennbar isolasjon i bygninger uten at det får uakseptable konsekvenser for brannsikkerheten.
 
Anvisningen beskriver: 
  • typer brennbar isolasjon
  • brannteknisk klassifisering av produkter
  • forutsetninger for bruk, bruksområder og nødvendig dokumentasjon
  • bruk av brennbar isolasjon i vegger og himlinger, i yttervegger, på kompakte tak og terrasser, i våtrom og i sandwichelementer
  • når det er nødvendig med brannteknisk analyse

 
 

03.10.2017