Lastprofiler og lastvarighetskurver for ulike bygningskategorier

Byggforskserien gir eksempler på måledata for energi- og effektbehov til bygninger og områder. Disse kan brukes som referanse for vurderinger i tidligfase og i forprosjekter.

 
SINTEF har gjennom FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities) kommet fram til verdifulle resultater om bygningers lastprofiler. Resultatene i anvisning 321.210 Måledata for energi- og effektbehov til eksisterende bygninger og områder er dermed basert på faktiske måledata fra en stor portefølje av eksisterende bygninger.

Estimater basert på faktiske måledata

Når man planlegger og dimensjonerer energisystemer for et område, er man avhengig av å kjenne den aggregerte topplasten for bygningene, og aller helst den samlede lastprofilen for bygningene i området. Eksisterende metoder for å beregne dette benytter gjerne simuleringer, som kan være tidskrevende og avvike mye fra faktisk energibruk.
 
Anvisningen gir derimot estimater for energi- og effektbehov som er basert på faktiske måledata fra eksisterende bygninger, og som er enkle å bruke i forprosjekter.
 
Anvisningen kan også brukes som en referanse for enkeltbygninger, men må ikke brukes til dimensjonering av energisystem for enkeltbygninger.
 
 
Figuren viser sammenhengen mellom energibruk og energibehov til ulike energiformål. De uthevede boksene viser brutto energibehov til romoppvarming, oppvarming av tappevann og el-spesifikke formål. Anvisningen viser lastprofiler for de tre energiformålene som er uthevet i de fargede boksene. Ill.: SINTEF

Sammensetningen av bygninger i området har betydning

Dersom man skal utvikle eller oppgradere et nabolag eller område, kan man benytte anvisningen til å se hvordan ulike løsninger i området påvirker områdets lastprofil. Da kan man enkelt se hvordan energibruken og topplasten påvirkes av sammensetningen av bygninger i området, og man kan få et raskt anslag på om det er nok kapasitet i strømnettet for de planlagte endringene.
 
Verktøyet PROFet ble utviklet over flere år gjennom aktivitetene i FME ZEN, og forbedres stadig etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Verktøyet er testet og brukt av flere ZEN-partnere i konsulentoppdrag og til utvikling av innovative produkter og tjenester i deres virksomheter.
 
 

En stor mengde måledata er samlet inn, strukturert og gjort tilgjengelig gjennom verktøyet PROFet. Ill.: SINTEF
 
Les hele anvisning 321.210 Måledata for energi- og effektbehov til eksisterende bygninger og områder.


Kontaktpersoner
Synne Krekling Lien
Igor Sartori
Sondre Aasbø
 

20.09.2023