Svikt i snøfangere kan innebære risiko for personskader

Feil type snøfanger og for dårlig innfesting slik at snøfangerne knekker eller løsner, kan i verste fall gjøre skadene ved takras større.

Byggdetaljer 525.931 Snøfangere gir oversikt over typer snøfangere og konsoller tilpasset ulike taktekninger.
 
Den viser dimensjonering og innfesting av snøfangere nederst på mindre tak eller i flere rader på større tak. Kontinuerlige snøfangere anbefales.
 
Tabellene i anvisningen gir:
  • dimensjonerende laster på kontinuerlige snøfangere avhengig av snølast på mark, takvinkel og type taktekning
  • dimensjonerende kapasiteter for innfesting av tverrgående plank/bord
  • dimensjonerende kapasiteter for innfesting av konsoll med skruer eller bolter

 
Illustrasjonen viser eksempel på snøfanger av rør med netting og konsoll for takstein. 

01.11.2017