Dimensjonering av stålbjelker og stålsøyler

To anvisninger inneholder tabeller med dimensjonerende lastkapasiteter for ulike bjelkeprofiler og spennvider, og lastkapasiteter for ulike søyleprofiler og knekkelengder. Bruk av tabellene er vist i beregningseksempler.

Byggdetaljer 520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller omhandler fritt opplagte stålbjelker til bruk som for eksempel:  
  • utvekslingsbjelker for trebjelkelag
  • overdekning over store døråpninger og vindusåpninger
  • takbjelker i enkle bygg

Byggdetaljer 520.235 Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller kan brukes ved dimensjonering av søyler som understøtter:
  • takbjelker
  • takåser
  • bjelker i etasjeskillere


Anvisningene gjelder enkle konstruksjoner i pålitelighetsklasse 1. De kan brukes i prosjekter hvor det ikke utføres fullstendig konstruksjonsberegning av rådgivende ingeniør. 

12.06.2018