Gjør ombygging til selvstendig boenhet lovlig

Ved ombygging av småhus, kjeller eller loft kan det være aktuelt å etablere selvstendig boenhet. Velg riktig framgangsmåte, og få en godkjent ekstra bolig.

Fire anvisninger er ajourført etter TEK17, blant annet for å presisere de gjeldende bestemmelsene om etablering av selvstendig boenhet, tekniske krav og kommunal saksbehandling i slike tilfeller.
 
Det gjelder:
 
 

01.11.2017