Hvor ofte krever bygningsdelene vedlikehold, og når bør de skiftes ut?

Levetid for bygningsdeler er ikke en absolutt størrelse, slik noen tror. Finn tidsintervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler i våre tabeller.

Byggforvaltning 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler inneholder oppdaterte tabeller med forslag til korte, middels og lange intervaller for vedlikehold og for utskifting av bygningsdelene. Her gis også kortfattede råd om tiltak.

Tabellene kan ikke brukes direkte til å fastslå levetid for en konkret bygningsdel. I en slik bedømmelse må det også inngå kunnskap om:
- bygningsdelens tekniske tilstand
- materialegenskaper og oppbygning
- belastninger, for eksempel klimaet på stedet

Anbefalte intervaller for vedlikehold og antatt tid for utskifting (levetid) er nyttig informasjon ved vedlikeholdsplanlegging og beregning av års- og livssykluskostnader.

Levetid for bygg og bygningsdeler er "tiden som bygget eller dets deler oppfyller krav til (ønsket) funksjon". Levetid er altså ikke en iboende egenskap. Se nærmere forklaring i Byggforvaltning 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler.
 

Ill.: SINTEF Byggforsk

28.02.2017