Brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger

For bygning med mindre enn 8,0 m avstand til bygning i annen bruksenhet krever TEK17 at det skal utføres tiltak for å hindre brannspredning mellom bygningene.

 
 Det er behov for branncellebegrensende bygningsdeler mellom bygninger med gesims- eller mønehøyde inntil 9,0 m og som ligger nærmere enn 8,0 m til bygning i annen bruksenhet, for eksempel frittliggende eneboliger og kjede- eller rekkehus. Illustrasjon: SINTEF
 
 
TEK17 krever også at konstruksjoner i brannklasse 1 og 2 som er del av bærende hovedkonstruksjon, samt sekundære, bærende konstruksjoner skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket.

Løsninger for tak og yttervegger

Anvisning 520.308 Brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger inneholder løsninger for tretak i brannklasse 1 og 2 med 15, 30 eller 60 minutters brannmotstand (REI 15, REI 30 eller REI 60).
 
Løsningene kan brukes som veiledning og dokumentasjon ved valg av tak med krav til brannmotstand. Overgangsdetaljer mellom yttervegg og tak blir også beskrevet. Anvisningen oppgir beregnet brannmotstand for utvalgte takkonstruksjoner av tre. Tabellene inkluderer flere konstruksjonsoppbygninger, med ulike kledninger, isolasjonstyper og dimensjoner.
 
Anvisningen forklarer også hvordan ulike konstruksjoner og materialer påvirker brannmotstanden.
Tabellverdiene for brannmotstand gir generelle verdier uavhengig av spesifikke produkter. Brannmotstand dokumentert ved prøving av konkrete produkter kan dermed være bedre enn tabellverdiene i anvisningen.
Enklere å velge konstruksjoner
 
Anvisningen gjør det enklere for prosjekterende, produsenter og utførende å velge konstruksjoner som oppfyller preaksepterte ytelser for branncellebegrensende og bærende bygningsdeler gitt i veiledningen til TEK17.
 
Les mer: 520.308 Brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger
 

19.01.2024