Brannsikkerhet og brannvern i bygninger

Byggforskserien beskriver hvordan bygninger bør utformes for å hindre brannspredning.

 
 
Byggforskserien beskriver hvordan bygninger bør utformes for å hindre brannspredning, blant annet ved 
  • inndeling i brannceller
  • nødvendig brannmotstand for ulike bygningsdeler
  • krav til rømningsplan og rømningsvei for bolig og næringsbygg
  • tilrettelegging for slokking
De mest aktuelle anvisningene om brann: 
 
 
 
 
 
 

14.02.2019