Krav til rømningsvindu

Mulighet til å rømme fra bygning ut fra vindu kan redde liv ved brann. Byggforskserien viser riktig tilrettelegging for rømning.

Byggdetaljer 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming beskriver:
  • krav til rømning via vindu i ulike typer bygninger
  • nødvendig antall rømningsvinduer og tilgangen til dem
  • utforming og størrelse på rømningsvindu
  • hvordan rømningsvindu må være plassert
  • avstander og atkomst til terreng
  • plassering og utforming av rømningsstige og andre risikoreduserende tiltak
Eksempel på god plassering av utfellbar rømningsstige
 

15.02.2019