Kunnskap om gamle byggemåter går ikke i glemmeboka

Håndverkerne som kan formidle nedarvet norsk byggetradisjon, blir stadig færre. Men anvisningene om eldre byggemetoder og byggeskikk viderefører denne kunnskapen.

Nå kommer enda en bolk med ajourførte anvisninger om eldre byggeteknikk og materialer. Utgivelsen er del av et løft for hele temaet i Byggforskserien. Temaet er vinklet spesielt for de som arbeider med å vedlikeholde og restaurere eldre bygninger, en del av norsk kulturarv.

Kulturhistorisk leksikon

Anvisningene om eldre byggemåter beskriver ikke bare selve byggeteknikkene. De viser også hvordan byggemåter har variert etter materialtilgang, klima, økonomi, samfunnslag, moter og stilretninger.


Foto: SINTEF Byggforsk

Slik ble husene bygd

- Yttervegger
Byggforvaltning 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer
Byggforvaltning 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer
Byggforvaltning 723.305 Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer
Byggforvaltning 723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer
Byggforvaltning 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer
Byggforvaltning 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer

- Tak og treforbindelser
Byggforvaltning 720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner
Byggforvaltning 725.012 Bærekonstruksjoner av tre for tak i eldre boligbygninger
Byggforvaltning 744.103 Taktekning av tegl- og betongtakstein, skifer, bordtak, kavltak og takspon på eldre bygninger
Byggforvaltning 744.803 Tradisjonelle torvtak

- Gulv/bjelkelag
Byggforvaltning 722.310 Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer
Byggforvaltning 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskiller av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer

- Mørtler
Byggforvaltning 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger
 

28.02.2017