Ivareta fuktsikkerheten ved prosjektering og utførelse

De fleste byggskadene som behandles av SINTEF er vann- og fuktskader. En mye brukt anvisning i Byggforskserien om hvordan man kan ivareta fuktsikkerheten i byggeprosjekter er nå oppdatert.

Fuktkilder i en bygning. For høyt fuktinnhold kan direkte eller indirekte forårsake fuktskader eller problemer. Anvisningen kan være et hjelpemiddel for å hindre byggskader, ivareta helse og oppfylle minimumskravene til fuktsikring av bygninger i gjeldende byggteknisk forskrift. Ill.: SINTEF

Byggforskserien 474.511 Vurdering av fuktsikkerhet. Kontrollpunkter inneholder kontrollpunkter både for overordnede hensyn og ulike bygningsdeler, herunder tak og terrasser, yttervegg og konstruksjoner mot grunnen.

Kontrollpunktene er oppdatert med nye løsninger som massivtre, moduler og elementer. I byggeprosjekter kan man innarbeide kontrollpunktene i sjekklister eller kontrollplaner.

Hovedregler for prosjektering og utførelse

Kontrollpunktene i den oppdaterte anvisningen kan være en hjelp til å oppnå god sikkerhet mot fuktskader og følge fem hovedregler:
  • Begrens tilførselen av fukt utenfra (regn, slagregn, snøinndrev, fukt i grunnen).
  • Begrens tilførselen av fukt innenfra (vanndamp ved luftlekkasjer eller diffusjon, vann fra installasjoner eller fuktbelastede rom).
  • Begrens og kontroller byggfukten (byggematerialenes fuktinnhold både ved mottak på byggeplass og ved lukking av konstruksjonen).
  • Gi konstruksjonene god uttørkingsevne.
  • Hvis ikke de overnevnte punktene er tilstrekkelig, bruk materialer som tåler høy fuktighet.
Anvisningen kan være et hjelpemiddel for å hindre byggskader, ivareta helse og oppfylle minimumskravene til fuktsikring av bygninger i gjeldende byggteknisk forskrift. Målgruppa er tiltakshavere, prosjekterende, utførende og ansvarlig kontrollerende.
 
Om værbeskyttelse under bygging, se Byggforskserien 503.415.
 
 

30.06.2020