Hvordan sette inn vindu i vegger av bindingsverk

Skal vinduet plasseres langt ut eller lenger inn i veggen? Hvilke konsekvenser har plasseringen for utførelse og funksjon? Hva er riktig framgangsmåte?

Byggdetaljer 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk gir råd om valg som må tas før man setter inn vindu i bindingsverksvegger av tre eller metallprofiler.
 
Anvisningen tar utgangspunkt i alternative plasseringer i veggen og viser hvordan vinduet bør monteres og festes.
 
Videre beskriver den løsninger for:
  • regntetting av monteringsfugen
  • utvendig lufttetning
  • regnskjerm – omramning og vannbrettbeslag
  • isolering, innvendig tetning og omramning
 
 
 

14.02.2019