Hvordan beregne nullutslippsbygninger (ZEB)

Nå fins retningslinjer på norsk for beregning og dokumentasjon av nullutslippsbygninger, basert på forskningssenteret ZEBs arbeid.

Den nye anvisningen 473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder viser hvordan man beregner klimagassutslipp fra bygningens livsløp og kontrollerer at bygningens produksjon og eksport av fornybar energi kompenserer for utslippene.
 
Anvisningen gir også oversikt over ulike ambisjonsnivåer for nullutslippsbygninger og hva de innebærer.
 


Nullutslippsbygningen Multikomfort, med ambisjonsnivå ZEB-OM. Foto: Paal-André Schwital/Brødrene Dahl.
Anvisningen er basert på rapporten S.M. Fufa mfl. "A Norwegian ZEB Definition Guideline". ZEB Project Report 29, 2016

28.08.2017