Hvordan forebygge og tørke ut byggfukt ved bygging

Forebyggende tiltak mot byggfukt kan bidra til å unngå skader, inneklimaproblemer og forsinkelser i planlagt framdrift.

Den reviderte anvisningen 474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak gir anbefalinger om: 
  • forebyggende tiltak mot uønsket byggfukt, som riktig planlegging og materialhåndtering
  • metoder for uttørking av nybygg
  • systemer for oppvarming og fordeling av tørkeluft
  • avfuktere, herunder sorpsjonsavfuktere og kondensavfuktere
  • uttørkingstider for betong og tre, med eksempler på beregning
 
 

18.04.2018