Skrå eller flate tak, buet tak eller terrassetak? Velg riktig oppbygning

Ut fra ønsket takform og aktuelt bruksområde for bygningen som planlegges, anbefaler vi egnet taktype: kompakt tak, tak med isolert takflate og luftet tekning, eller tak med kalde loftsrom.

Byggdetaljer 525.002 Takformer, taktype og oppbygning gir oversikt over viktige hensyn som må tas ved valg av takform og taktype.
 
Anvisningen beskriver oppbygning, egenskaper, fordeler og ulemper for de tre taktypene. Detaljert utførelse er behandlet i egne anvisninger som det er henvist til.
 
I tillegg til skråtak, flate tak, buetak og terrassetak, dekker anvisningen også sammensatte tak og foldetak. Prefabrikkerte takelementer, takopplett og arker, samt gjennomføringer, er kort omtalt. 
 
 
 

01.11.2017