Undersøk betongens kvalitet og tilstand med strukturanalyse

Hvordan dokumentere kvalitet, avdekke skadeårsaker og velge riktig rehabiliteringsmetode for betongen?

Byggdetaljer 520.032 Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon og kvalitet viser framgangsmåten. Strukturanalyse av betong er ofte nyttig i tilknytning til tilstandsundersøkelse og rehabilitering. I mange tilfeller kan en slik analyse være med på å forklare årsakene til skader i betong.
 
Dokumentasjon av betongkvalitet og skadeårsak er viktig for å kunne vurdere framtidig skadeutvikling og eventuelt iverksette beskyttende tiltak eller velge riktig rehabiliteringsmetode.

Anvisningen beskriver: 
  • hensikten med å dokumentere betongkvalitet og tilstand
  • bruksområde og valg av analysemetode
  • prøveuttak
  • visuell undersøkelse
  • planslipanalyse
  • tynnslipanalyse
  • SEM-analyse (skanning elektronmikroskopi)
 

03.10.2017