Slik utbedrer du skader på flislagte gulv

Byggforskserien gir råd om hvordan man kartlegger og utbedrer vanlige skader på flislagte gulv.

Når områder med løse fliser og bom er kartlagt, fjernes de løse flisene for å kontrollere tilstanden under. Flisene kan fjernes med f.eks. brekkjern ved å sette brekkjernet under kanten av flisa og brekke opp. Hvis man ikke har ekstra fliser, må man prøve å bruke flisene om igjen. Foto: SINTEF
 
Byggforvaltning 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring gir råd om hvordan man kan observere, kartlegge og utbedre typiske skader på innvendige flisgulv i tørre rom. 
 
Typiske skader på innvendige flislagte gulv er løse fliser, bom, sprekker i fliser og i fuger og knuste fliser. Det er heller ikke uvanlig å se kuving i flisbelegget, nedmattet glasur eller ødelagte fuger og fugeprofiler.
De fleste skadene skyldes enten forhold i den underliggende konstruksjonen eller bruksbelastningen.
 
Anvisningen beskriver vanlige årsaker og tiltak ved:
 
  • manglende vedheft mellom flis og underlag
  • bevegelser i underlaget
  • nedbøyning i underlaget
  • utfordringer med underlag av hulldekkeelementer
  • belastning ved bruk
  • bevegelsesfuger
Eksemplene i anvisningen viser skader på gulv med keramiske fliser, men de samme problemene kan gjelde for naturstein.
 
 
 
 

25.04.2019