Finn tilstrekkelig kapasitet på forankring i murverk

Ved innfesting av innredning og bygningsdeler i tegl- og lettklinkervegger, må man være sikker på at forankringen har tilstrekkelig kapasitet.

Byggdetaljer 573.146 Forankring i murverk beskriver:
  • lastbærende og ikke-lastbærende forankringer
  • de vanligste festemidlene, typer murverk og belastningene de egner seg for
  • festemetoder og hensyn ved plassering av festemidlene
  • hvordan kapasiteten til en forankring kan bestemmes ved prøving 
Nytt i anvisningen er et eksempel på beregning av last og kontroll av kapasiteten til valgte festemidler.

17.02.2017