Nytt om brannbeskyttet utvendig trekledning i Byggforskserien

SINTEF har i samarbeid med Treteknisk utarbeidet en ny anvisning om brannbeskyttet utvendig trekledning. Anvisningen skal gi råd til den som velger brannbeskyttet trekledning.

Denne trekledningen er behandlet med et brannhemmende impregneringsmiddel. Foto: Woodify AS / Vjus AS

Gunstige miljøegenskaper har styrket interessen for bruk av tre og i løpet av de siste årene har anvendelsen av tre i større byggeprosjekter økt.
 
Når man bruker trekledning i fasader i store byggeprosjekter er det ofte behov for å bruke brannbeskyttet trekledning for å oppfylle krav til brannsikkerhet. Behandling med brannbeskyttende midler kan forbedre brannegenskapene til trekledning opp til B-s1,d0, som er den høyeste klassen for brennbare produkter.
 
Anvisningen 542.643 Brannhemmende utvendig trekledning beskriver brannbeskyttelse med brannhemmende midler som påføres ved trykkimpregnering eller overflatebehandling. I tillegg beskriver anvisningen hensyn man må ta ved valg av brannhemmende kledning.
 
– Når man velger brannbeskyttet trekledning er det viktig å tenke på vedlikeholdsbehovet. Der man ønsker lite vedlikehold eller der det er vanskelig å utføre vedlikehold, for eksempel på høye bygninger, bør man velge brannbeskyttet kledning uten overflatebehandling, sier faglig leder i Byggforskserien, Gunhild Ella Reistad i SINTEF.
 
Det er blant annet viktig at bestandigheten til kledningens brannhemmende egenskaper er dokumentert, og den som velger brannhemmende trekledning bør etterspørre slik dokumentasjon.
 
– Man bør velge brannbeskyttet trekledning som har klassifisering DRF Class EXT i henhold til NS-EN 16755. DRF Class EXT betyr at materialers egenskaper ved brannpåvirking er bestandige ved utendørs bruk, forklarer seniorforsker Ulrich Hundhausen i Treteknisk.
 
Les mer om hvilke hensyn som bør tas ved valg av brannhemmende utvendig trekledning i Byggforskserien.
 
 

14.09.2022