Leilighet på råloftet

Loft i bygårder kan bli lekre boliger, men ombygging av loft krever nøye planlegging for å få en fuktsikker og brukbar bolig.

 
 
Når man skal innrede loft til bolig, er det mange forhold man må tenke på.
 
 
Å bygge om loft til bolig er mer komplisert enn å bygge nye boliger. Man må tidlig i planleggingen få oversikt over de mulighetene og begrensningene som loftet gir for planløsning og brukbarhet. Man må også kartlegge andre forhold som får betydning i prosjektet, som krav om boder, parkering, behov for ekstern trapp, hensyn til brannsikkerhet, og fasadeendring.
 
 
Vannlekkasjer fra tak, spesielt fra inntrukne terrasser, viser at det trengs bedre tekniske løsninger enn det som har vært vanlig. Lekkasjer og kondens har for eksempel ført til oppfukting av innmurte trebjelker, med påfølgende alvorlige angrep av råtesopp.
 
Sjekkpunkter som må detaljeres i forkant av utbygging, er:
  • forutsetninger, krav og rammebetingelser
  • dagslys, utsyn, utsikt og planløsning
  • atkomst, trapper og heis
  • konstruksjoner – utgangspunkt, muligheter og tiltak
  • installasjoner
 
Loftsombygging for å utvide boligarealet i eksisterende boliger er omtalt i Byggforskserien 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus.
 
 

15.02.2019