Planlegg atkomst og inngangsparti

Atkomst, inngangsparti og kommunikasjonsveier er viktige elementer i boliger og andre byggverk. Byggforskserien viser gode løsninger.

Ved Meteorologisk institutt er atkomsten tilgjengelig for rullestolbrukere, med slak stigning og fast dekke. Den snor seg mellom kjørevei og inngangsparti, og tar opp høydeforskjellen mellom disse. Foto: SINTEF Byggforsk

To anvisninger i Byggforskserien om disse temaene er revidert. 323.101 Atkomst og inngangsparti gjennomgår krav og anbefalinger for utforming av gangatkomst og inngangsparti til byggverk. Kravene og anbefalingene gjelder både ved prosjektering av nye byggverk og ved endring av atkomstforhold ved eksisterende byggverk.
 
Anvisningen viser generelle krav i byggteknisk forskrift (TEK17), samt særskilte krav til tilgjengelighet og universell utforming.

Blant temaene er:
  • trinnfri gangatkomst, stigning, tverrfall, fri bredde
  • trinnfritt inngangsparti, samt sikkerhet, glassfelter og belysning 
  • inngangsdør, inkludert automatisk døråpner og ringetablå
  • bruk av ledende elementer til å fremme veifinning

363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger
omhandler både felles kommunikasjonsvei i boligblokker og privat entre i alle typer boliger. Anvisningen gir oversikt over krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og beskriver funksjoner og plassbehov. Anvisningen viser også eksempler på utforming.

Blant temaene er:
  • generelle krav til brukbarhet og tilgjengelighet
  • dører i kommunikasjonsvei, inkludert inngangsdør til boenhet
  • belysning, synlighet og kontrast
  • plassering av postkasser, ringetablå og døråpner
  • entre i alle typer boliger
 
Figuren viser skillet mellom utendørs gangatkomst (inkludert inngangsparti), innendørs kommunikasjonsvei og privat entre i boligblokk. Ill.: SINTEF Byggforsk 
 

13.03.2019