Oppdatert om dokumentasjon av brannmotstand for etasjeskillere og vegger

Brannmotstand kan dokumenteres ved beregning, prøving eller ved bruk av tabellverdier fra standarder. To reviderte anvisninger i Byggforskserien inneholder tabeller med brannmotstand for mange flere bygningsdeler enn tidligere, samt oppdateringer til dagens standarder.


Anvisningene angir brannmotstandsverdier for etasjeskillere og vegger av tre, mur og betong. Ill.: SINTEF

Byggforskserien beskriver de ulike metodene for dokumentasjon av brannmotstand, og angir tabellverdier for brannmotstand for ulike konstruksjoner basert på standarder og nye beregninger.
 
 
Anvisningene er oppdatert med tabellverdier for etasjeskillere med trebjelkelag og vegger med trestendere. Tabellene inkluderer mange flere konstruksjonsoppbygninger enn tidligere, med ulike kledninger, isolasjonstyper og dimensjoner. Anvisningene viser hvordan ulike konstruksjonsoppbygninger og materialbruk påvirker brannmotstanden.
 
Tabellverdiene for bygningsdeler av betong og mur er oppdatert i henhold til dagens standarder, blant annet NS-EN 1992-1-2 og NS-EN 1996-1-2. For disse konstruksjonene er tykkelse og armeringsdybde veldig viktig for hvilken brannmotstand som kan oppnås.
 
Tabellverdiene for brannmotstand i disse anvisningene gir generelle verdier uavhengig av spesifikke produkter. Brannmotstand dokumentert ved prøving av konkrete produkter kan være bedre enn tabellverdiene i anvisningene.
 
– Anvisningene gjør det enklere for prosjekterende, produsenter og utførende å velge konstruksjoner som oppfyller preaksepterte ytelser for branncellebegrensende og bærende bygningsdeler gitt i veiledningen til TEK17, sier forsker Kathinka Leikanger Friquin i SINTEF.
 

21.12.2020