Utskifting og innsetting av vinduer

Byggforskserien beskriver utskifting av vinduer i eksisterende vegger, samt innsetting av vinduer i murvegger, betongvegger og bindingsverksvegger.

Anvisningene beskriver framgangsmåte ved montering og viser detaljer for lufttetting og vindtetting, der prinsippet med totrinnstetting anbefales.

Byggdetaljer 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk behandler vinduer i bindingsverksvegger av tre eller av tynnplateprofiler i metall.

Byggdetaljer 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger omhandler vindusinnsetting i murte og støpte vegger, vegger av betongelementer og vegger med murt forblending.

Byggforvaltning 723.638 Utskifting av vinduer tar for seg vindusutskifting i eldre vegger av tre, murverk og betong.
 
 
Ved utskifting av vindu bør man ta hensyn til husets arkitektur og stilart. Foto: SINTEF Byggforsk

 

14.02.2019