En lysgrav utvider mulighetene i kjelleren

Lysgrav foran kjellervinduet i småhus gjør det mulig å sette inn større vindu og utnytte kjelleren til oppholdsrom.

Lysgrava kan tjene som rømningsvei kombinert med rømningsvindu, den kan slippe til mer dagslys i kjelleren og gi luftemulighet gjennom vindu.

Byggdetaljer 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer har råd om fuktsikring, krav til rømningsvei og rømningsvindu. Ved planlegging må man også tenke på tildekning og sikring av lysgrava.
 
Anvisningen viser oppbygning av lyskasser i:
  • plasstøpt betong
  • lettklinkerblokker
  • prefabrikkerte elementer
  • naturstein
  • tre

Eksempel på lysgrav med kasse av betongelementer som kan stables. Foto: Multiblokk

12.06.2018