Ventilasjon og inneklima i boliger

Balansert ventilasjon bidrar til behagelig temperatur og godt inneklima i boligen på en energieffektiv måte. Men god ventilasjon avhenger av at anlegget fordeler lufta riktig, og at anlegget blir vedlikeholdt.

 
Frisk luft tilføres oppholdsrommene. Lufta skal gå fra de minst forurensede rommene til de mer forurensede rommene, hvor lufta fjernes. 
 
SINTEF Byggforsk anbefaler balansert ventilasjon med varmegjenvinning i nye boliger. Det vil si at vifter sørger for både tilførsel og avtrekk av omtrent like store mengder ventilasjonsluft. Tillufta blir ved behov forvarmet av varme fra avtrekkslufta.

 Tilrettelegg for god ventilasjon

 Grunnprinsippet for boligventilasjon er at frisk luft tilføres oppholdsrommene og at lufta skal gå fra de minst forurensede rommene til de mer forurensede rommene, hvor lufta fjernes. Mellom rom med tilluft og rom med avtrekk må det være overstrømningsventiler eller andre åpninger. Ventilasjonsløsningen må sikre tilstrekkelig luftmengde i både stue og soverom, men man trenger ikke å dimensjonere for stor personbelastning i stue og soverom samtidig. Det er også viktig at det er lagt til rette for effektiv tilleggsventilasjon, for eksempel med vinduer på flere fasader, som kan sikre behagelig innetemperatur på varme dager. Videre må ventilasjonsaggregatet plasseres et sted det er lett å komme til i boligen, som ikke ligger vegg i vegg med soverom.

 Anlegget må innreguleres

 Riktig innregulering av ventilasjonsanlegget er en forutsetning for godt inneklima, og viktig for å unngå støy og trekkproblemer. Dessverre blir ikke alle anlegg riktig innregulert etter montering. Før anlegget overleveres til beboer, må det foreligge en innreguleringsrapport. Uten innreguleringsrapport har man ingen dokumentasjon på at luftfordelingen mellom de ulike rommene er riktig.

 Jevnlig vedlikehold og service

 Et balansert ventilasjonsanlegg krever jevnlig vedlikehold og service for å fungere tilfredsstillende. Som eier av boligen kan man velge å inngå en total serviceavtale for anlegget med ventilasjonsentreprenøren/installatøren, eller gjennomføre enkel service som filterskift selv. Filterskift er det viktigste vedlikeholdstiltaket for et balansert anlegg. Skifter man ikke filter, går det ut over aggregatet, luftkvaliteten i boligen og energiforbruket. Vi anbefaler å inngå en filteravtale med leverandøren av aggregatet.
 
 Les mer i Byggforskserien
 
 
 

14.02.2019