Hvordan bestemme riktige dimensjoner på vannrør

Vannrør for tappevann skal ha tilstrekkelig vannmengde. Her er de to metodene for dimensjonering beskrevet trinn for trinn, med flere eksempler og med tabeller til å finne rørdimensjoner ut fra.

Byggdetaljer 553.116 Dimensjonering av rør for tappevann i bygninger er nå utvidet til å omfatte dimensjonering av vannrør også i større bygninger over fire etasjer.
 
Anvisningen gjør rede for:
  • viktige funksjonskrav
  • forutsetninger og hensyn, som korrosjon, trykkstøt, støy og ventetid
  • beregning av normalvannmengde
  • trykktapsdimensjonering
  • forenklet dimensjoneringRetningslinjene omfatter alle typer rør for tappevann i bygninger, inkludert stikkledninger.

25.04.2017