Et behagelig termisk inneklima oppstår ikke av seg selv

Opplevelse av trekk, kalde føtter og store forskjeller i temperatur kan gjøre at mange synes det termiske inneklimaet er ubehagelig.

Byggdetaljer 421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og måling forklarer hva som påvirker termisk inneklima og beskriver hvordan man kan tilrettelegge for å få god termisk komfort i yrkesbygninger.
 
Anvisningen går nærmere inn på:
  • lover, forskrifter og veiledninger om termisk inneklima
  • definering av oppholdssonen
  • måling av temperaturer, lufthastighet, trekk og turbulens
  • eksempler på brukerkrav for vinter og sommer
  • dimensjonering av oppvarming og kjøling, vinduslufting, utnyttelse av termisk masse og aktive persontiltak
 
 

01.11.2017