Unngå støy fra ventilasjonsanlegg

En revidert anvisning i Byggforskserien beskriver beregning av støy fra ventilasjonsanlegg og viktige hensyn man må ta for å prosjektere løsninger med minst mulig støy.


Eksempel på ventiler og komponenter som genererer eller demper støy i et ventilasjonsanlegg. Ill.: SINTEF
 
Støy fra ventilasjonsanlegg fører ofte til klager på innemiljøet både i boliger og næringsbygg. Mange ventilasjonsanlegg gir uakseptabelt høye lydnivåer på grunn av uheldig valg av løsning og komponenter. Dette påvirker i stor grad søvn og hvile i boliger, samt konsentrasjon og stress i skoler og kontorbygg.

Hvor kommer støyen fra?

Støyen forårsakes først og fremst av vifte, og luftstrøm som passerer komponenter i systemet. Viftene gir normalt lavfrekvent støy, mens strømningsgenerert støy som regel er høyfrekvent. I nyere anlegg har økt fokus på lav energibruk til vifter medført lavere lufthastigheter. I slike anlegg får man en reduksjon av strømningsgenerert støy, men økte kanaldimensjoner. 
 
Støy som opptrer i rom eller utearealer, kommer fra luftåpninger i ventilasjonsanlegget, eller direkte fra komponentene. Kanalsystemet kan også overføre støy fra ett rom til et annet.

Beregninger bør gjennomføres ved prosjektering

Byggforskserien 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg beskriver beregning av støy fra ventilasjonsanlegg og viktige hensyn man må ta for å prosjektere løsninger med minst mulig støy. 
 
– Beregninger bør gjennomføres under prosjektering. Siden de fleste komponenter både genererer og demper støy kan det bli et stort antall beregningsledd i en støyberegning, sier seniorforsker Anders Homb i Sintef.
 
Anvisningen fokuserer på betydningen av godt dokumenterte inngangsdata for beregninger, og henvisning til prøvestandarder for ulike komponenter. Rådene er aktuelle for både nye og eksisterende anlegg. Nytt i anvisningen er oppdaterte anbefalinger og tydeliggjøring av prosjekteringsråd for støy, samt økt fokus på energieffektive løsninger med gode reguleringsmuligheter.
 
Hovedtemaer er:
  • krav og anbefalinger til lydnivå
  • forutsetninger for å beregne støy og beregningsmetoder
  • årsaker til støy fra ventilasjonsanlegg
  • tiltak for støydemping til rom og omgivelser

Ny rapport for prosjekterende, teknisk personell og produsenter

Rapporten Beregningsunderlag for støy fra ventilasjonsanlegg er et supplement til 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg. Her finner man utdypende underlag for beregninger med formler, tabellverdier og en del beregningseksempler. 
 
– Rapporten gir en sammenstilling av de nyeste metodene som er tilgjengelig internasjonalt, samt informasjon om begrensninger ved de ulike metoder og kildehenvisninger, sier Homb.
 
Målgruppa er prosjekterende fag RIV og RIA, teknisk personell som drifter og utbedrer anlegg, samt produsenter og forhandlere av ventilasjonsteknisk utstyr.
 
 

08.06.2020