Slik kan du forbedre lydisolasjonen i etasjeskillere av tre

Byggforskserien viser løsninger for å bedre luftlyd og trinnlydisolasjon i eksisterende boliger med etasjeskillere av tre.


Anvisningen viser alternativer for å bedre lydisolasjonen ut fra eksisterende konstruksjoner. Ill. Byggforskserien


Den reviderte anvisningen 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger beskriver bakgrunn og krav, eksisterende situasjon, hovedprinsipper for forbedring, lydhimling, himling med separate bjelker og ulike løsninger for oppbygging av nytt gulv ved utbedring av lydisolasjonen i etasjeskiller av tre.

Økt krav til komfort og ønske om verdiøkning for boligen, er ofte motiver for å bedre lydisolasjonen.
Tiltak til å forbedre lydisolasjonen er som regel kun mulig i egen boenhet. I slike tilfeller kan det være vanskelig å oppfylle krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og grenseverdier i NS 8175.
 
Utbedring kan likevel gi bedre komfort og øke boligens verdi. Det er også viktig at tiltak ikke gir dårligere lydforhold i naboboligene.


Premisser for å velge løsning

For å kunne velge egnet utbedringstiltak/løsning, må man:
• avklare boligeierens behov og mulighet for å gjøre bygningstekniske inngrep
• undersøke hvilke krav som gjelder
• kartlegge eksisterende konstruksjon
 
Anvisningen er aktuell for boligeiere, arkitekter og rådgivere som planlegger utbedring, og utførende med behov for detaljløsninger.
 

14.02.2019