Slik beskytter du uferdige bygg mot været

Våtere klima gjør værbeskyttelse under bygging stadig mer aktuelt. Byggforskserien gir råd om planlegging og gjennomføring av tiltak for å beskytte uferdige bygg.

Eksempel på byggetelt beregnet for flytting på skinner. Foto: Haki

Værforholdene i Norge, spesielt om høsten og vinteren, gjør at byggeprosesser er utsatt for forsinkelser, fuktskader på materialer og konstruksjoner samt dårlige arbeidsforhold. Omfanget av slike værrelaterte problemer kan reduseres ved å beskytte hele eller deler av bygget under bygging.

Mange gode grunner til værbeskyttelse

Riktig værbeskyttelse bidrar til tørre konstruksjoner, slik at det ikke bygges inn fukt som kan gi mugg- og soppdannelse. I tillegg gir det større muligheter for bygging under varierende værforhold og reduserer tidsforbruket.
Slike tiltak kan også redusere bruken av energi til oppvarming og byggtørking, og sørge for bedre arbeidsforhold og en tryggere arbeidsplass.

Gjelder både nybygg og rehabilitering

Tiltakene som beskrives i Byggdetaljer 503.415 Værbeskyttelse under bygging er aktuelle både ved nybygging og rehabilitering. Behov for værbeskyttelse og valg av tiltak bør avklares så tidlig som mulig i byggeprosessen. 
 
Anvisningen beskriver:
  • byggetelt for hele eller store deler av bygget, også kalt bl.a. «tak over tak», arbeidstelt for bygg, Weather Protection Systems (WPS)
  • tildekking av stillaser med stillaspresenning
  • tildekking av bygningsdeler som tak og vindusåpninger
  • bruk av byggets tak eller vegg som skjerming
Målgruppen for anvisningen er byggherrer, utførende eller andre med ansvar for planlegging av byggeprosess.

Bruksområder

Tiltakene egner seg for bygg i alle størrelser. Løsninger for værbeskyttelse kan tilpasses ulike behov, dekke til bygget helt eller delvis, og beskyttelsen kan enten være med eller uten mobile deler ut fra behovet for transport av materialer og utstyr.
 
Værbeskyttelse med byggetelt egner seg spesielt godt ved rehabilitering hvor deler av eksisterende bygning er i bruk.
 
 

07.08.2019