Slik får du et funksjonelt kjøkken

Kjøkkenet kalles ofte boligens hjerte. Tilgang på dagslys, plassering i boligen og utforming av arbeidsdelen er avgjørende for hvor funksjonelt kjøkkenet oppleves.

 
Kjøkken med romslig arbeidsbenk og spiseplass ved vindu. God tilgang på dagslys øker boligkvaliteten. Foto: Peter Bisgaard
 
SINTEF Byggforsk utgir nå en revidert utgave av anvisningen om kjøkken - 361.411 Kjøkken i boliger.
 
– Anvisningen gir våre anbefalinger og angir også minstekravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Vi håper at den kan føre til mange gode kjøkkenløsninger framover – kjøkkenet er tross alt et av boligrommene vi oppholder oss mest i, i våken tilstand, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Sørg for nok dagslys

Kjøkkenet kan gjerne vende mot øst for å få morgensol. Dersom kjøkkenet ligger i samme rom som stua (åpen kjøkkenløsning), anbefaler SINTEF Byggforsk at planløsningen utformes slik at kjøkkenet senere kan skilles ut som et eget rom med vindu som oppfyller dagslyskravet. Når kjøkkenfunksjonene ligger bak i rommet, bør det være mulig å se ut av et vindu når man står ved kjøkkenbenken. Spiseplassen bør plasseres ved et vindu.
 

Sentral plassering i boligen

Kjøkkenet kan med fordel ligge på inngangsplanet i nær tilknytning til entré og stue/oppholdsrom. I småhus er det en fordel med utsyn fra kjøkkenet til inngangsparti eller uteplass. Hvis hovedspiseplassen er i et eget rom, bør det være direkte forbindelse mellom kjøkkenet og denne spiseplassen.
 

Lukket eller åpen løsning?

Kjøkken kan enten være et eget rom eller integrert med andre funksjoner. I leiligheter er det vanlig at kjøkkenfunksjonen legges i en del av stua. Det fins flere typer kjøkken, blant annet:
  • kjøkken i eget rom. Rommet brukes kun til matlaging, men har eventuelt en liten spiseplass i tillegg til spiseplass i stua.
  • åpen kjøkkenløsning. Kjøkken og stue er i ett og samme rom. 
  • spisekjøkken (18–25 m2). Et stort kjøkken med spiseplass som også er oppholdsrom for diverse aktiviteter som lekselesing og sosialt samvær. 
 
Både åpen kjøkkenløsning og spisekjøkken kan være arealeffektive løsninger siden funksjonene da kan «låne» areal av hverandre.
 

Innhold i anvisningen

Byggforskseriens anvisning beskriver blant annet:
  • plassering av kjøkken i boligen
  • ulik utforming av arbeidsdelen, som parallellkjøkken, U-formet kjøkken, L-formet kjøkken eller løsning med kjøkkenøy
  • organisering av arbeidssoner
  • plassbehov og standardmål for kjøkkenskap og annen innredning
  • materialer og overflater
  • muligheter for å tilpasse innredningen etter individuelle behov
 

14.02.2019