Sørg for at ovner, brannmur og skorsteiner fungerer som de skal

Konsekvensene av feil på skorsteiner og ovner kan bli store. Sjekk de siste rådene i fire anvisninger om ildsteder og skorsteiner som nå er justert.

De fire anvisningene omhandler kravene til ovner, skorsteiner og brannmur, de gir råd om demontering og oppbygning av eldre ovner og peiser, og viser metoder for å kartlegge og utbedre skorsteiner:

 
 
 

17.02.2017