Byggforskserien inn i e-læring for tømrerfaget

SINTEF har bidratt med innhold fra Byggforskserien i et nytt nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget.

En introduksjonspakke for e-læringen er nå ute i markedet. (Skjermdump fra kurset i Bygningsfysikk)

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. Tømrerlærlinger og opplæringskontorer vil få en enklere hverdag når de nå kan ta mer av fagopplæringen på nettet.

– Kursene lener seg på innholdet i Byggforskserien og gir dermed deltakerne oppdatert og relevant kunnskap. Da blir det også lettere å finne fram til gode løsninger når man senere står overfor nye utfordringer, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.

Får oppdatert fagkunnskap

Den nettbaserte opplæringen kalles DataPower Learning Online. E-læringskursene består av videoer, teori, beskrivelser og ulike emnetester. Kursene er interaktive og skal stimulere brukerne til aktivitet og konstruktivitet gjennom praktiske oppgaver og ulike formidlingsformer. Kursene tilbys nå som en del av iFag (et komplett informasjons- og administrasjonssystem for fagutdanningen) eller som frittstående e-læringskurs på egen nettside.

– E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere, forklarer Harald Hansen, daglig leder i Byggmesterforbundet Region Øst og Opplæringskontoret for tømrerfaget.

Opplæringskontorenes ansatte har fast tilgang til kursene og lærlingene har tilgang ut læreperioden sin.

Opplæringskontor, bedrifter og instruktører kan enkelt følge fremdriften for sine lærlinger og laste ned dokumentasjonen over fullførte og beståtte kurs. Kursene står seg godt som selvstudie eller kan suppleres med samlinger i regi av opplæringskontorene.

Det nye nettbaserte opplæringstilbudet for tømrerfaget kan tilbys både integrert i Datapowers oppfølgingssystem for lærlinger, iFag (som er et program med en rekke funksjoner for lærling og lærebedrift) og som frittstående e-læring.

Har åpnet kursrekka og flere kommer

– I 2022 vil pakken bestå av 11 nettbaserte kurs. Videre er målet å utvikle en komplett e-læringsportefølje for elever og lærlinger i et videregående opplæringsløp, sier daglig leder Kirsti B. Arntsen i Datapower, som er teknisk utvikler og leverandør av fagkursene.

Datapower har vært utviklingspartner og har over 35 års erfaring med IT-systemer, pedagogikk, læremateriell og teknologi. Bedriften formidler allerede fagkurs til andre håndverksfag og opplæringskontorer.

– I samarbeid tilbyr vi nå en pakke med ulike e-læringskurs skreddersydd for lærlingeløpet, sier Arntsen.

Foreløpig tilbys følgende digitale kurs til opplæringskontorene og tømrerlærlinger:
 • Introduksjonskurs tømrerfaget, yrkesforberedende (Revideres og kommer i ny versjon 1.1.2022)
 • Byggforskserien
 • Praktisk matematikk, tegning og tegningsforståelse
 • Svenneprøven for tømrerfaget
 • Tømrerfaget og byggeskikkens historie
 • Samhandling
 • Bygningsfysikk
 • Lover, regler og standarder (lanseres 1.1.2022)
 • Rehabilitering, ombygging og tilbygg (lanseres 1.1.2022)
 • Konstruksjoner og materiallære (lanseres 1.1.2022)
 • Miljø og bærekraft (lanseres 1.1.2022)
 

30.09.2021