Lær om byggematerialene i gamle hus

Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller skifte ut gamle byggevareprodukter i en bygning.

Eldre materialer viser tidstypiske detaljer og byggemåter, og kan være en del av den helheten som gir hus en kulturverdi. Oversikt over eldre byggevareprodukter – som trelast, varmeisolasjon, glass, metall, sement, betong, tegl og stein – er samlet i tre nypubliserte anvisninger.

770.006 Eldre byggevarer. Trelast, trevarer, kledningsplater, rullprodukter og belegg, 770.007 Eldre byggevarer. Sement, betong, betongprodukter, mørtler, naturstein og keramiske produkter og 770.008 Eldre byggevarer. Varmeisolasjonsprodukter, metallvarer og glass forteller om:
  • hvor og hvordan byggevarene ble framstilt
  • når de kom på markedet
  • vanlige dimensjoner og kvaliteter
  • bruksområder
Anvisningene om eldre byggevarer er ikke bare til nytte for de som arbeider med ombygging og restaurering. De gir også bakgrunnskunnskap for huseiere og andre med sans for kvaliteter i eldre hus. 

17.02.2017