Vet du hva måleenheten «en rast» betyr?

Mange gamle måleenheter har levd videre også etter at det metriske systemet ble innført i Norge fra 1875. En nypublisert anvisning forteller hva ordene kommer av.

Byggforvaltning 612.052 Eldre måleenheter er nå nypublisert, og gir forklaringer på:
  • kroppsrelaterte mål som alen, palme, spann, favn m.m.
  • måleenheter for lengre avstander, som landmil, kvadratmil, rast, pileskudd m.m.
  • andre lengde- og flatemål, som kjepp, stang, rode, teig m.m.
  • hulmål og mengdemål, som pott, tønne, skjepp m.m.
  • vektmål, som mark, pund m.m.


Hånda som regnemaskin

25.04.2017