Slik bygger du om kjeller til bolig

Skal du gjøre om kjelleren til leilighet eller kjellerstue? Følg anbefalingene i Byggforskserien, så oppfyller du samtidig kravene i TEK.

Byggforskserien viser hvordan vegger og gulv kan isoleres, hvordan man bygger bad i kjelleren, senker gulvet, drenerer grunnmuren og utbedrer fuktskader. 
 
Før du setter i gang, undersøk om kjelleren egner seg for ombyggning, velg anbefalt løsning og gjør jobben riktig.
 
Byggforvaltning 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom gir oversikt over forhold som bør kontrolleres før kjelleren bygges om og aktuelle tiltak ut fra registrert tilstand.
 
 
 
Anvisningen tar for seg:
  • fuktsikring og isolering av vegger og gulv
  • inneklima, lyd og radon
  • romhøyde og dagslys
  • energi
En absolutt forutsetning er å sørge for at kjelleren er tørr. Og løsningene som velges, må prosjekteres. Anvisningen beskriver også lovregelene for søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.
 
 
Andre aktuelle anvisninger:

Etablering av ny, selvstendig boenhet er omtalt i Byggforvaltning 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning.
 
 
 

14.02.2019