Anbefalingene om impregnering og trebeskyttelse mot sopp og insekter er oppdatert

Krav til miljøhensyn, aktuelle produkttyper, og regler for bruk av behandlet tre er blant temaene i den ajourførte anvisningen om trebeskyttelsesmidler.

Byggdetaljer 432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering gjør rede for hva trebeskyttelsesmidlene beskytter mot, og hvilke miljøhensyn, bestemmelser om kreosot, kontroll og merking som gjelder.
 
Den gir råd om midler, metoder, påføring og bruk ved kjemisk trebeskyttelse, overflatebehandling, trykkimpregnering og kjemisk, biologisk eller fysisk modifisering.

17.02.2017