Slik bygger man opp yttervegger med bindingsverk og utfyllende bindingsverk

SINTEF har oppdatert to anvisninger i Byggforskserien om yttervegger med bindingsverk og utfyllende bindingsverk. Anvisningene gir råd om oppbygging, isolering, tetting og montering.


Prinsipiell oppbygning av yttervegg med innvendig vertikal påfôring og inntrukket dampsperre. I tillegg må veggen beskyttes utvendig med en kledning som fungerer som regnskjerm. Utvendig kledning kan være av ulike materialer som tre, metall, stein og kompositt. I de aller fleste tilfeller må utvendig kledning bygges opp med lufting mellom vindsperra og valgt materiale. Ill.: SINTEF

Yttervegger skal tilfredsstille krav med hensyn til energi, konstruksjonssikkerhet, fukt og eventuelt lyd og brann. For krav med hensyn til fukt betyr det at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke skal trenge inn i konstruksjonene og gi fuktskader.
 
For å tilfredsstille kravene til fukt anbefales det alltid å bygge isolerte yttervegger med dampsperre (diffusjons- og lufttett sjikt) på innvendig side og med dampåpen vindsperre på utvendig side. Utvendig kledning monteres med en drenert luftespalte etter prinsippet om totrinnstetting.

To oppdaterte anvisninger

Byggdetaljer 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting gir anbefalinger om materialvalg, oppbygging av bindingsverket, varmeisolering og sperresjikt. Anvisningen viser konstruksjonsdetaljer for hjørner, tilslutninger og gjennomføringer. 

Byggdetaljer 523.254 Utfyllende bindingsverk gir anbefalinger om yttervegger med utfyllende bindingsverk av tre eller tynnplateprofiler av stål. Anvisningen omhandler viktige prinsipper for bygging med utfyllende bindingsverk, for eksempel plassering av ytterveggen i forhold til bygningens bæresystem. I tillegg gir den blant annet råd om tetting mellom ytterveggen og tilstøtende bygningsdeler.
 

Isolering og tetting

Bindingsverksvegger kan isoleres med plater av mineralull (glassull eller steinull), trefiberisolasjon eller ulike typer blåseisolasjon. For å tilfredsstille minstekrav til U-verdi må man vanligvis isolere med 200–250 mm. Isolasjonen monteres slik at den fyller alle hulrom og slutter tett mot stendere, gjennomføringer, spikerslag og spesielt topp- og bunnsvill.
 
På utsiden av veggen monteres en vindsperre som skal hindre at uteluft trenger inn i varmeisolasjonen, og hindre luftlekkasjer gjennom ytterveggen. For å sikre tetthet både på veggens innvendige og utvendige side er det viktig å bruke tettemidler ved skjøter i sperresjikt, gjennomføringer, mot tilstøtende konstruksjoner, vinduer og dører. Byggforskserien 523.255 gir råd om aktuelle tetteløsninger og bruksområder.
 
Vindsperra skal hindre at fuktighet som kommer inn bak kledningen trenger videre inn i veggen. Vindsperra bør ha en vanndampmotstand, ekvivalent luftlagstykkelse (sd-verdi), på maks 0,5 m, slik at eventuell innebygget fukt kan tørke ut. 
 

11.12.2020