Takkonstruksjoner

Skal du bygge eller renovere tak? Byggforskserien har anvisninger for ulike takkonstruksjoner og detaljer.

Tak deles inn i tre hovedtyper:
  • kompakte tak
  • tak med isolerte takflater og luftet tekning
  • tak med kalde loftsrom
 
 

Kompakte tak

 
Kompakte tak består av ett eller flere lag som ligger så tett sammen som praktisk mulig. Innvendig nedløp er vanligvis nødvendig for å unngå isdannelser. Mellom dampsperra og taktekningen må kompakte tak ha materialer som ikke er fuktømfintlige eller råtefarlige.
 
Bærekonstruksjonen kan være støpte betongplater, betongelementer, korrugerte stålplater, trekonstruksjoner eller massivtreelementer. Dampsperre, isolasjon og taktekning plasseres hovedsakelig over bærekonstruksjonen. Kompakte tak kan bygges som flate eller skrå tak. 
 
  
 
 
Detaljert utførelse av kompakte tak, også kalt varme tak, er vist i 525.207 Kompakte tak
 

Tak med isolerte takflater og luftet tekning 

 
Tak med isolerte takflater og luftet tekning bygges som regel med isolasjon mellom takstoler, taksperrer eller takåser. Taktypen har et ventilert luftsjikt mellom varmeisolasjonen og tekningen. Taket kan da ha utvendig nedløp, se fig. 322. Luftsjiktet sørger for en mest mulig kald takoverflate. Snø vil ligge på taket uten å smelte og danne is i nedløpene ved minusgrader. Luftingen vil også fjerne fukt fra taket, og i noen grad fjerne fukt fra små inneluftlekkasjer gjennom takets materialsjikt. Tak med luftet tekning bygges vanligvis som skrå tak med takvinkel på minst 10–15°.
 
Detaljert utførelse av isolerte skrå tretak med luftesjikt er vist i 
 
 

Tak med kalde loftsrom

 
Tak med kalde loftsrom utføres vanligvis som skrå tretak. Takene kan utføres med loftsrom som er ventilert med uteluft eller med loftsrom som er uluftet.
 
 
  
Detaljert utførelse av tretak med kalde loftsrom er vist i 
 
 
 
 
 

24.11.2021