Sjekk om bygningen inneholder asbest før ombygging

Er huset oppført eller rehabilitert før 1985 og skal bygges om? Unngå helserisiko og miljøfare før arbeidene starter: Finn ut hvor asbest kan forekomme og hvordan den kan fjernes på en sikker måte.

Byggforvaltning 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning og 773.341 Asbestsanering er ajourført. De er like aktuelle som tidligere for alle som skal bygge om småhus eller større bygninger fra før midt på 1980-tallet.
 
Rådene gjelder:
  • helsemessige forhold ved asbest
  • hvor man kan forvente å finne asbest i bygningsdeler
  • prøvetaking og analyse av materialer ved mistanke om asbestforekomst
  • for- og etterarbeider ved asbestsanering
  • HMS ved fjerning, innkapsling, innbygging av asbestholdige bygningsmaterialer
  • deklarering og levering som farlig avfall
Gamle bygningsdeler kan inneholde asbest. Illustrasjonen viser eksempler på steder hvor det kan være asbest i en bygning. 

22.05.2017