Er avflassende maling på husveggen tegn på råte?

Når malingen skaller av på utvendige trevegger, trenger kledningen ettersyn. Undersøk om veggen bare må skrapes og males, eller om mer omfattende tiltak er nødvendig.

Framgangsmåte for å kartlegge tilstanden og bestemme riktige tiltak for utvendige trevegger er temaet i to ajourførte anvisninger.

Byggforvaltning 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering viser hvordan man kan kartlegge tilstanden til husveggen. Det kan være ved visuell inspeksjon, fuktmåling, sjekk av fasthet med kniv eller syl, heftprøver av malingen og kontroll av husets oppbygning.

Byggforvaltning 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder beskriver:
- kartlegging av utsatte steder
- tegn på råte, insektangrep, malingskader, misfarging og sopp
- hvor alvorlige symptomene kan være (tilstandsgrad), mulige årsaker og tiltak
 

Foto: Mycoteam

28.02.2017