Gjør bygningen framkommelig for rullestolbrukere

Byggteknisk forskrift (TEK) krever at en rekke bygninger skal være universelt utformet, det innebærer blant annet at rullestolbrukere skal kunne ta seg fram i dem. Byggforskserien viser hvordan det kan løses i praksis.

 Bevegelsesmønster for rullestolbruker som åpner, passerer og lukker en slagdør
 
I løpet av de siste årene har det blitt et større fokus på at rom og bygninger skal være tilgjengelige for alle, også rullestolbrukere.
 
-Mange bygninger er lovpålagt å være universelt utformet, som arbeidsplasser, skoler, flyplasser og offentlige bygninger. Men byggeiere har selvsagt også egeninteresse at flest mulig skal kunne ta seg fram i bygningen, sier sivilarkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus i Sintef.
 
Byggforskserien angir ulike mål for plassbehov for rullestolbrukere. Målene gjelder alle typer byggverk. De som har ansvaret for utforming, oppføring og endringer, enten de er prosjekterende eller behandler bygge- eller arealplansaker, må kjenne til disse målene.

Stort behov for kunnskap om tilgjengelige løsninger

 
-Anvisningen om dimensjonering for rullestolbrukere er en av de mest brukte i Byggforskserien. Det tyder på at kunnskapsbehovet er stort, og at det er en økende bevissthet rundt universell utforming, sier Kirkhus.
 
Forskriftenes minstekrav er ofte kompromisser mellom hensyn til ulike grupper. Byggforskserien viser hvilke dimensjoner som er spesifikke for rullestolbrukere, og noen av anbefalingene i Byggforskserien er bedre for rullestolbrukere enn det minstekravene er. For eksempel krever TEK at brytere på veggen skal plasseres mellom 0,8 og 1,2 m over gulvet. For rullestolbrukere kan en lavere plassering være mer brukervennlig.
 

31.08.2020